Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor DIFTAR?

DIFTAR heeft voor bepaalde doelgroepen voordeeltarieven. Deze groepen brengen meer afval voort, en dit wil de gemeente graag compenseren door hen jaarlijks een toelage aan te bieden.

De toelage wordt berekend aan de hand van het restafvalverbruik het jaar voorafgaand. Dit afvalverbruik (op jaarbasis) wordt maximaal vergoed als toelage. Er staat een maximumbedrag op wat echter niet overschreden kan worden.

Wie?

  • Gezinnen met jonge kinderen (tot 3 jaar) krijgen tot max. € 20 per kind/jaar.
  • Mensen die omwille van incontinentie of om andere medische redenen meer afval produceren krijgen tot max. € 40 per persoon/jaar
  • Onthaalouders en crèches krijgen max. € 100/jaar
  • Scholen krijgen max. € 60 per school/jaar

Hoe aan te vragen?

Gezinnen met jonge kinderen en scholen hoeven niets te ondernemen.

Mensen die omwille van medische redenen meer afval produceren moeten éénmalig een doktersbewijs van deze verhoogde afvalproductie binnen brengen. Dit bewijs kan u afgeven aan het onthaal.

Onthaalouders en crèches kunnen na het voorleggen van hun attest van Kind & Gezin jaarlijks ook de toelagen tegemoet komen. 

Hoe weet ik of de toelage werd gestort?

Je kan dit raadplegen op je eigen account van Mijn Diftar. Nog geen account? Je kan je zo registreren aan de hand van je rijksregisternummer. Zo kan je niet alleen je toelage checken, maar kan je ook iedere lediging bekijken. Je houdt zo het overzicht van je afvalfactuur.

Maar ook zonder computer kan je te weten komen of je toelage daadwerkelijk werd uitbetaald. Wanneer je DIFTAR-saldo bijna op is, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Bij deze betalingsuitnodiging zit ook een overzicht van je in- en uitgaande verrichtingen.

Reglementen en verordeningen