Naar inhoud
thuisloket

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte, of de in de volksmond genoemde ondertrouw, is een verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij in het huwelijk willen treden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Lille. Zij doen dit door de ondertekening van de akte in het register van de huwelijksaangiften. Deze huwelijksaangifte is verplicht. Ze moet tenminste 14 dagen en maximum 6 maanden en 14 dagen voor het huwelijk gebeuren. Anders kan de voltrekking op de huwelijksdatum niet doorgaan.

Voor de huwelijksaangifte moeten bepaalde documenten voorgelegd worden. De dienst Burgerlijke stand verzamelt zelf de documenten bij de Belgische instanties die nodig zijn voor een huwelijk. Buitenlandse akten moet je zelf aanvragen bij de bevoegde instanties. Wanneer het dossier volledig is, worden jullie uitgenodigd voor de ondertekening van de akte van huwelijksaangifte.

De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkskandidaten. Er kan ook aangifte gebeuren door één partner maar dan moet je in bezit zijn van een gelegaliseerde volmacht

Wat moet ik meebrengen wanneer ik de huwelijksaangifte laat registreren?

  • je identiteitskaart of je identiteitsbewijs
  • de identiteitsgegevens van de eventuele getuigen (naam, voornamen, geboortedatum, adres en  indien bloed- of aanverwant: de familieband.). Je kan nul tot maximum vier getuigen opgeven. Een getuige moet 18 jaar zijn, mag, doch hoeft geen familie te zijn. 
  • eventueel de volmacht van de afwezige huwelijkspartner, met een fotokopie van de identiteitskaart
  • adres na huwelijk

Wat moet ik betalen voor een huwelijk en wanneer?

Enkel de kostprijs van het trouwboekje wordt aangerekend. Hiervoor betaal je 12 euro. Dit bedrag moet je betalen op het ogenblik van de registratie van de huwelijksaangifte. De huwelijksvoltrekking zelf is gratis in de gemeente Lille. 

Kan ik van de huwelijksaangifte attesten bekomen?

Eens de aangifte van je huwelijk is geregistreerd, kan je hiervan attesten verkrijgen. Opgelet: de afgeleverde attesten van de huwelijksaangifte zijn geen officiële bevestiging van de huwelijksvoltrekking. De attesten van de huwelijksvoltrekking bezorgen we je bij de huwelijksplechtigheid zelf. Deze attesten kunnen dienen om werkverlet te bewijzen, voor het voorhuwelijkssparen, om korting te krijgen bij de boeking van een huwelijksreis,... .