Waar zijn we nu mee bezig?

In 2022 en 2023 schreven we aan een strategie, dit document vormt de leidraad naar het streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn. Onze strategie is opgebouwd uit een visie, algemene uitdagingen, strategische doelstellingen per prioritair thema en de bijhorende acties. Dit een plastisch document. Het kan blijven groeien zodat we zo dicht mogelijk bij ons hoofddoel komen: een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven.

Je vindt onze volledige strategie onderaan deze pagina terug.

We namen onze tijd om deze strategie zorgvuldig uit te werken. We vinden het heel belangrijk dat deze gedragen wordt door een groot team zodat we er actief mee aan de slag kunnen gaan.

Ondertussen zijn we volop bezig met het uitwerken van onze acties. Denk maar aan de vernieuwing van speelzones, het organiseren van tienerdagen en de herinrichting van onze schoolomgevingen.

Hieronder vind je alvast een greep uit onze acties!