Waar zijn we nu mee bezig?

In 2022 en 2023 schreven we aan een strategie, dit document vormt de leidraad naar het streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn. Graag benadrukken we dat dit document een werkdocument is. Het is belangrijk dat we voortdurend evalueren en bijsturen.

Onze strategie is opgebouwd uit een visie, algemene uitdagingen, strategische doelstellingen per prioritair thema en de bijhorende acties. Zoals we reeds aangaven is dit een plastisch document. Het kan blijven groeien zodat we zo dicht mogelijk bij ons hoofddoel komen: een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven. Wie onze strategie graag eens doorneemt, kan deze vinden onderaan deze pagina.

We namen onze tijd om deze strategie zorgvuldig uit te werken. We vinden het heel belangrijk dat deze gedragen wordt door een groot team zodat we er actief mee aan de slag kunnen gaan. Tijdens het schrijven van deze strategie, zaten we niet stil en voerden we reeds verschillende acties uit. De ‘goesting’ is groot om nog verder actief aan de slag te gaan met een enthousiast en gedreven team!

Benieuwd naar onze acties? Hieronder kan je er alvast enkele vinden.