Tijdelijke afwezigheid

Als je langer dan 3 maanden op een ander adres dan je hoofdverblijfplaats verblijft, bijvoorbeeld voor studies, beroeps-, gezondheids- of toeristische redenen, dan meld je dit aan de dienst burgerzaken. Je blijft dan ingeschreven op je hoofdadres in Lille terwijl je tijdelijk elders verblijft.

Deze vermelding in het Rijksregister alsook de verlening van je tijdelijke afwezigheid is belangrijk om een ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters te voorkomen en voor je oproeping bij verkiezingen.

Als je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder je tijdelijke afwezigheid te melden bij de dienst Burgerzaken, kan dit een reden zijn om de procedure ambtshalve afvoering op te starten, op voorwaarde dat je huidige woonplaats niet gekend is.

Voorwaarden?

 • Je beschikt over een hoofdverblijfplaats
 • Je hebt voldoende belangen in deze hoofdverblijfplaats
  • Of een onbewoonde woning voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven
  • Of een woning bewoond door gezinsleden, die reeds bij aanvang van je tijdelijke afwezigheid in de woning verblijven
 • Je afwezigheid is uiteraard tijdelijk

Termijn?

 • Maximaal 1 jaar
 • Verlengbaar met 1 jaar enkel met indiening van 2de aangifte

Voor wie kan er afgeweken worden van de duur van de tijdelijke afwezigheid?

 • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeginrichting in België zijn opgenomen voor de duur van hun verblijf
 • Gedetineerden voor de duur van hun opsluiting
 • Minderjarigen die geplaatst zijn in een jeugdinrichting voor de duur van hun verblijf
 • Personen die in het kader van hun beroep, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren, voor de duur van hun werk of opdracht
 • Student ouder dan 16 jaar en financieel ten laste van de ouders
 • Personen waarvan de verdwijning sinds meer dan 6 maand is gesignaleerd aan de politie. De tijdelijke afwezigheid eindigt met de terugkeer of vaststelling van overlijden. 

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor je eigen tijdelijke afwezigheid
 • Referentiepersoon gezin (=gezinshoofd) voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen
 • Minderjarige met uitdrukkelijk akkoord van de persoon met ouderlijk gezag (adoptie)ouders of de voogd

Opgelet! Kom je na een tijdelijke afwezigheid terug naar België, dan moet je je terugkomst melden bij de dienst burgerzaken binnen de 15 dagen na je terugkeer.

Je tijdelijke afwezigheid eindigt als:

 • Je terugkeert naar je hoofdverblijfplaats
 • Er nieuwe bewoners op je hoofdverblijfplaats wonen tijdens je tijdelijke afwezigheid
 • Je tijdens je tijdelijke afwezigheid geen band meer hebt met het gezin op je hoofdverblijfplaats
 • Je geen verlenging van tijdelijke afwezigheid hebt aangevraagd bij de dienst burgerzaken
 • Je je inschrijft op een ander adres in België of je definitief naar het buitenland verhuist

Hoe aanvragen?

1ste aanvraag en verlenging:

 • Persoonlijk na telefonisch contact op afspraak bij de dienst burgerzaken met ingevuld formulier 'tijdelijke afwezigheid'
 • Via dit online formulier

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?

Belgen :

 • Identiteitskaart
 • Adres in het buitenland
 • Eventuele bewijsstukken

Niet-Belgen:

 • Geldig verblijfsdocument (A, B, C, E, F en H-kaart)
  • Vreemdelingen die enkel in het bezit zijn van een attest van immatriculatie (oranje kaart) kunnen NIET reizen
 •  Reispaspoort
 •  Adres in het buitenland
 •  Eventuele bewijsstukken
 •  Bij verlenging Bijlage 18 (gekregen bij aanvang tijdelijke afwezigheid)

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • Personen in verpleeginrichtingen : attest geneesheer
 • Militairen : attest Ministerie van Landsverdediging
 • Politie : attest FOD Justitie en Politie
 • Diplomatiek en consulair personeel : attest FOD Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerkers : attest hulporganisatie
 • Personen met beroepsredenen : attest werkgever
 • Student : attest school/hogeschool/universiteit