Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor stroomgebieden “Kleine Aa” en “De Aa” in provincie Antwerpen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt de gouverneur een uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de 'Grote Nete' en de 'Aa' (Maasbekken) en is vanaf 18 mei van kracht.

Hierdoor is het verboden water te onttrekken uit alleonbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden van:

  • De Kleine Aa
  • De Aa (Maasbekken)
  • De Aa (Netebekken)
  • De Grote Nete

Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen in de aangegeven stroomgebieden. Het 'bevaarbare' traject van de Grote Nete valt dus niet onder dit onttrekkingsverbod.

Meer info via www.gouverneurantwerpen.be.

Gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022 om 16.12 uur