Trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd.

Vrijwilligers hebben onze trage wegen geïnventariseerd onder begeleiding van het Regionaal Landschap. Aan de hand van deze inventaris werd een actieplan opgemaakt op korte, middellange en lange termijn. Het actieplan omvat een selectie van enkele weloverwogen acties komende uit de inventaris en is het resultaat van burgerparticipatie en een wenselijkheids- en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd door de werkgroep. De keuze werd gebaseerd op het beleid van het gemeentebestuur en de beschikbare budgetten.

trage wegen overzichtsplan

De geselecteerde acties vallen binnen één of meerdere pijlers uit het gemeentelijk trage wegenbeleid:

  • trage wegen in schoolomgevingen en verkeersveilige schoolroutes;
  • verkeersveilige routes naar jeugd- en sportterreinen;
  • verkeersveilige routes naar attractiepolen (bv. bibliotheek, natuurgebied, ...)
  • evenwicht tussen de 4 dorpen

Trage Wegen in Lille

Lille heeft al heel wat trage wegen waar het veilig en prettig wandelen of fietsen is.

Ontdek al onze trage wegen op het stratenplan!

Het Muskespad en Het Vestspoor officieel geopend

Tijdens de Dag van de Trage Weg op 15 oktober 2023 werden 2 nieuwe trage wegen ingehuldigd.

Muskespad 

Tussen de Kerkstraat en Balsakker in Lille ligt het ‘Muskespad’. Tot ongeveer 1970 was dit een smal paadje, enkel bruikbaar voor voetgangers en fietsers. Het paadje werd mee omgeploegd als het veld werd bewerkt. Het paadje liep van de Hutten, nu Balsakker, recht naar Muske. Muske was de bijnaam van de landbouwer Karel (Sjarel) Van Eyndt. Muske (°1907 +1974) woonde samen met zijn vrouw Mathilda Van der Auwera (°1911 + 1981) op ’t Schrans, nu Kerkstraat. Het paadje werd intens gebruikt omdat Muske ook handeldreef in meststoffen en ‘hulle’ (steenkool). Muske erfde zijn bijnaam van zijn grootvader Guilielmus Van Eyndt (°1829 + 1904).

Het Vestspoor

Tussen Kleinveld en de Kerkstraat bevindt zich ook een nieuwe trage weg: ‘het Vestspoor’. Deze weg was vroeger een kort spoor dat doodliep op enkele gras- en weilanden. Het was voldoende breed om er met paard en kar te passeren. Het was dus geen paadje of pad, de gebruikelijke naam voor een voetweg waar je enkel te voet, met de fiets of met een kruiwagen over kon. In de volksmond sprak men over ‘het sporke neffe de vest’. De vest is de brede gracht rond de Schrans. De Schrans is de oudste burgerlijke woning van Lille. Het karspoor was meestal volledig met gras overwoekerd omdat het slechts door enkele landbouwers gebruikt werd.

Naambordjes voor trage wegen

Veel van onze trage wegen zijn reeds herkenbaar aan hun typische wit/groene naambordje. Door de naambordjes worden deze weggetjes zichtbaarder en herkenbaarder gemaakt, en dit stimuleert ook het gebruik.

Het Schilderspad in Poederlee