UiT in Lille

Je kan alle activiteiten die plaatsvinden in Lille bekendmaken op www.uitinlille.be. Dit doe je door je activiteit in te geven via de UiTdatabank. De activiteiten die hier worden ingegeven verschijnen automatisch ook op www.uitinvlaanderen.be en in Info Lille, het informatieblad van de gemeente. Tal van andere media zoals kranten en tijdschriften nemen activiteiten over die op UiT in Vlaanderen staan.

Voor Info Lille is het wel belangrijk dat je je activiteiten tijdig ingeeft. Info Lille verschijnt de eerste dag van elke onpare maand. Activiteiten moeten ten laatste de eerste dag van de pare maand voordien ingegeven zijn. Wil je dus een activiteit bekend maken in de Info Lille van januari-februari, dan moet je je activiteit ten laatste op 1 december invoeren.

Geef hier je activiteit in via de UiTdatabank