Uithuiszetting

Wil je huisbaas je uit het huis zetten? Heb je een brief gekregen dat je hiervoor voor de rechtbank moet verschijnen? Heb je een brief gekregen van de deurwaarder? De sociale dienst kan je helpen.

Stappen uithuiszetting

Een uithuiszetting verloopt steeds volgens 5 stappen. Bij elke stap kan de sociale of juridische dienst je helpen.

Stap 1: brief dagvaarding rechtbank

Je ontvangt een brief van het vredegerecht waarin staat dat je huisbaas je uit je huis wil zetten. Je wordt gevraagd om naar de rechtbank te gaan. Je krijgt ook een brief van de sociale dienst waarbij we je hulp aanbieden.
-> De sociale dienst kan je nu helpen met een afbetalingsplan voor je achterstallige huur of bemiddelen bij conflicten met je huisbaas.

Stap 2: zitting rechtbank

Het is belangrijk dat je naar de zitting van de rechtbank gaat op de datum vermeld in de brief. Zo kan de rechter ook luisteren naar jouw kant van het verhaal. De vrederechter zal steeds proberen een oplossing te zoeken. Indien je niet zelf kan gaan, kan je ook iemand anders de volmacht geven om in jouw plaats te gaan. Je vindt een volmachtformulier onderaan deze pagina.
-> De sociale dienst kan je helpen om een gratis advocaat te krijgen die je advies geeft en je bij staat tijdens de zitting.

Stap 3: vonnis rechtbank

Na de zitting van de rechtbank krijg je een brief met het vonnis. Dit is de beslissing van de rechter over de uithuiszetting.
-> De sociale dienst kan je helpen om eventueel tegen het vonnis in beroep te gaan of om een andere woning of noodopvang te vinden.

Stap 4: brief deurwaarder

Als de rechter heeft beslist dat je het huis moet verlaten, ontvang je ook een brief van een deurwaarder. In deze brief staat dat je binnen de 30 dagen het huis moet verlaten. Het is beter dat je zelf vertrekt voordat de deurwaarder je uit het huis komt zetten. De kosten voor de uithuiszetting moet jij immers betalen.
-> De sociale dienst kan je helpen om een andere woning of noodopvang te vinden

Stap 5: uithuiszetting

Als je niet zelf vertrekt, zal de deurwaarder je samen met de politie uit huis zetten. Je wordt 5 dagen op voorhand verwittigd wanneer de uithuiszetting plaatsvindt. De deurwaarder mag het slot openmaken als jij de deur niet opendoet.
Tijdens de uithuiszetting zal de gemeente je inboedel komen ophalen. Je hebt daarna 6 maanden tijd om die op te halen.  Als je de meubels na 6 maanden niet hebt opgehaald, worden deze weg gegooid.
-> De sociale dienst kan je helpen om noodopvang te vinden

Voor wie?

Voor alle inwoners van de gemeente die dreigen uit huis gezet te worden.

Hoe aanvragen?

Je kan de sociale en juridische dienst telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en je vraag voor hulp i.v.m. een uithuiszetting.

Verdere procedure?

  1. Een maatschappelijk assistent zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek.
  2. Tijdens dit gesprek zal de maatschappelijk assistent luisteren naar je verhaal en je situatie in kaart brengen. 
  3. Afhankelijk van de stap in het proces waarin je je bevindt, zal de maatschappelijk assistent je op verschillende manieren helpen en eventueel doorverwijzen naar de juridische dienst.
  4. Indien er extra steun nodig is, bekijkt de maatschappelijk assistent of je hiervoor in aanmerking komt via een sociaal-financieel onderzoek.
  5. In sommige gevallen legt de maatschappelijk assistent zijn/haar bevindingen voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of aan de voorzitter van dit comité. Zij beslissen of je een noodopvang of andere steun krijgt toegekend en ze bepalen ook de voorwaarden.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • eventuele brieven van de rechtbank of deurwaarder

Kostprijs?

De begeleiding door de sociale en juridische dienst is gratis. Voor de rechtbank en deurwaarder moet je wel kosten betalen.