Scouts Wechel

De scouts is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Vriendschap en plezier zijn het cement van scouting, maar onze bouwstenen gaan verder dan dat! Scouting speelt zich af in de vrije tijd en wil kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen en talenten aan te scherpen. Ook in Wechelderzande bruist scouting al sinds 1977 en telt vandaag de dag meer dan 250 leden!

Onze activiteiten vinden normaal gezien iedere zaterdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur plaats. Hiernaast organiseren wij ook tal van leuke evenementen waar iedereen welkom is!

Sociale media