De Zomer van Wechel

Vzw De Zomer van Wechel organiseert jaarlijks een kunstevenement met dezelfde naam. In en rond het Hof d’Intere kunnen de bezoekers gedurende de tweede helft van augustus genieten van diverse kunstvormen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken gedurende de weekends van 13 tot 18 uur. Op zondagnamiddag wordt een muzikale matinee georganiseerd.

De vzw kan voor haar werking rekenen op haar beschermcomité. Aansluiten bij het beschermcomité is vrij (een mailtje volstaat, de jaarlijkse bijdrage is 25 €).

Contact

Moereind 22 , 2275 Wechelderzande
Tel.
0495 599476
leo.vandegender@skynet.be
Website
www.dezomervanwechel.be