Turnkring De Giertjes vzw

Turnkring De Giertjes is een turnkring in Gierle,  opgericht in 1978 door enkele idealisten die kinderen / jongeren een gezond aanbod sport en vrijetijdsbenutting wilden aanbieden. Onze club groeide en het aanbod werd regelmatig aangepast aan de noden van die tijd.

Onze grootste doelstelling is kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan hun wekelijkse turn- of dansles. Hiervoor richten we ons naar jongens en meisjes vanaf de tweede kleuterklas. Iedereen is welkom, zonder onderscheid te maken tussen geloof, geslacht, huidskleur, inkomen of nationaliteit. Ook kinderen en jongeren met een beperking zijn welkom. Vanuit een inclusieve visie en de overtuiging dat er tijdens een turnles ontzettend veel gedifferentieerd moet worden proberen wij personen  met een handicap in de gewone turnlessen in te passen. Indien niet anders kan  kunnen deze jongeren ook terecht in de aangepaste groep recreatief+, de specifieke G-gym.

Onze visie houdt in dat Turnkring De Giertjes een overwegend recreatieve club is. De meeste groepen turnen één keer per week. Kinderen die meer talent hebben, kunnen geselecteerd worden voor de trampolinegroep of de keurgroep.

Een sterk punt van onze club is dat onze leden een hechte groep vormen door onze jaarlijkse clubactiviteiten. Ook de leidingsploeg vormt een hechte groep. Dit wordt bevorderd door het feit dat de 15-jarigen als ‘hulpleiding’ beschouwd worden en de kans krijgen om assistent te worden bij een turngroep en mee te helpen achter de schermen.

Ook een sterk punt is dat de nadruk tijdens het turnen op veiligheid ligt. Onze lesgevers worden regelmatig erop gewezen en bijgeschoold om veilig te werken. Anderzijds zal het bestuur erop toezien dat toestellen regelmatig worden nagekeken en / of vervangen. De turnkring heeft vanaf de oprichting gedurig geïnvesteerd in nieuw en / of aangepast turnmateriaal.

Naast de wekelijkse turnlessen, zijn er nog diverse nevenactiviteiten van onze club. Hiervan wordt U uiteraard bijtijds geïnformeerd.

Contact

Turnkring De Giertjes

Brulens 38

, 2275 Lille
bestuur@turnkringdegiertjes.be
Website
www.turnkringdegiertjes.be