Natuurpunt Lille

Natuurpunt Lille is gegroeid uit een lange traditie van natuurbescherming in Groot-Lille (gestart in 1976 als Natuurwerkgroep Lille). De afdeling is actief in alle deelgemeenten en tracht zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het natuurbehoud in eigen dorp.
Natuurpunt Lille draagt zorg voor ca.230 ha (in 2022) prachtige natuur. Visbeek-Kindernouw in Lille en Wechelderzande, De Gooren te Gierle en Den Haert in Poederlee zijn de 3 aankoopprojecten waarrond de vereniging actief is. Tientallen vrijwilligers zetten zich daarvoor dagelijks in. Daarbij kunnen we rekenen op de sympathieke steun van meer dan 520 gezinnen die lid zijn van onze afdeling. Als dank voor die steun organiseren we tientallen activiteiten per jaar en hebben we onze gebieden opengesteld voor wandelaars. Zo kan iedereen mee genieten van de mooie Lilse natuur die ons nog rest. In Lille treffen we o.a. deze zeldzaamheden nog aan: adder, levendbarende hagedis, zwarte specht, boomleeuwerik, roodborsttapuit en moerassprinkhaan. Ook bijzondere vlinders als de bruine eikenpage, kleine ijsvogelvlinder en bont dikkopje fladderen in onze natuurgebieden nog rond.

Ons plaatselijk ledentijdschrift heet 't Puntje. Onze leden ontvangen dit tijdschrift 4x per jaar.