Verhuis binnen de gemeente

Geef je adreswijziging door

Via bovenstaande link kan je eenvoudig een adreswijziging doorgeven.

Iedere burger die verhuist moet aangifte doen van zijn adreswijziging bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar hij wenst ingeschreven te worden. In de gemeente van vertrek hoef je niets te regelen.

Verhuizen naar Lille of binnen Lille

Het gezinshoofd doet de aangifte binnen de 8 werkdagen na de verhuis bij de bevolkingsdienst. Ga je samenwonen en verhuis je vanuit verschillende adressen dan moet je beiden een apart aangifteformulier invullen. De wijkagent zal op je nieuwe adres een kijkje komen nemen om na te gaan of je er werkelijk woont.

Let op : de aanvraag kan pas vanaf het moment dat je effectief verhuisd bent, omdat de wijkagent dit moet komen vaststellen.

Na het bezoek van de wijkagent

Als de wijkagent bij je langskomt en je adreswijziging wordt aanvaard moet je langskomen op de dienst burgerzaken op afspraak voor aanpassing van je nieuwe adres op de chip van je elektronische identiteitskaart. Als meerdere personen zijn verhuisd, mag één meerderjarig gezinslid de gegevens op de elektronische identiteitskaarten laten aanpassen met de bijhorende pincode van elke kaart. 

Signalisatie bij verhuis

Wie signalisatie (verkeersborden) wil plaatsen bij een verhuis  dient ook hiervoor een vergunning aan te vragen

Geef je adreswijziging door