Verkoop kavels verkaveling Eikenlaan/Tielenbaan

Het gemeentebestuur heeft de percelen gelegen op de hoek van Eikenlaan met Tielenbaan verkaveld. Zo zijn er 8 nieuwe percelen gecreëerd, waarvan vier openbaar verkocht zullen worden. De andere vier worden verkocht via een toewijzingsregeling. 

Algemene voorwaarden

Je kon je kandidaat stellen tot 13 januari 2013 om één van de vier beschikbare bouwgronden via toewijzingsregeling te kopen indien je voldeed aan volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar;
 • Inwoners van Lille
  • Kandidaat-kopers die minimum 10 jaar in Lille wonen krijgen voorrang op andere kandidaat-kopers;
 • Eigendomsvoorwaarde
  • Kandidaat-kopers zonder eigendom krijgen voorrang op kandidaat-kopers met eigendom;
  • Kandidaat-kopers met eigendomen kunnen één van de geselecteerde loten kopen indien ze hun huidige eigendom(men) verkopen binnen 5 jaar na de aankoop van het desbetreffende lot in bovenvermelde verkaveling;
 • -  Als kandidaat-koper met eigendom wordt iedere kandidaat beschouwd die een woning of bouwgrond in volle eigendom heeft of het vruchtgebruik hierop of een ander zakelijk recht dat de mogelijkheid geeft de woning of bouwgrond te bebouwen.

Voorrangsregeling

 1. Kandidaat-kopers die minimum 10 jaar in Lille gewoond hebben zonder eigendom;
 2. Kandidaat-kopers die minimum 10 jaar in Lille gewoond hebben met eigendom waarbij deze eigendom binnen 5 jaar na ondertekening notariële akte verkocht moet worden;
 3. Kandidaat-kopers die niet minimum 10 jaar in Lille gewoond hebben zonder eigendom;
 4. Kandidaat-kopers die niet minimum 10 jaar in Lille gewoond hebben met eigendom waarbij deze eigendom binnen 5 jaar na ondertekening notariële akte verkocht moet worden.

Verplichtingen

Als je één van de 4 beschikbare bouwgronden koopt, moet je volgende verplichtingen na leven:

 1. starten met de bouw van de woning binnen 5 jaar na de aankoop
 2. de woning te bewonen binnen 7 jaar na de aankoop
 3. de woning gedurende 10 jaar te blijven bewonen

Uiteraard heb je een vrije keuze van aannemer en architect.

Verkoopprijzen

In onderstaande tabel zijn twee verkoopprijzen opgenomen:

 1. Vrije marktwaarde: dit is de prijs die je voor hetzelfde perceel minimum zou betalen op de vrije markt.
 2. Verkoopprijs gemeente: dit is de verkoopprijs die het gemeentebestuur effectief vraagt en die maximum 15% onder de bovenvermelde marktwaarde ligt.
 3. Korting: de effectieve korting (%) die je op het desbetreffende perceel geniet
 4. Boete: indien je niet aan de verplichting zou kunnen voldoen om gedurende tien jaar zelf de opgerichte woning te bewonen, zal het verschil tussen de vrije marktwaarde en de gemeentelijke verkoopprijs worden aangerekend als boete, m.a.w. het voordeel dat je doet door nu via het gemeentebestuur te kopen, valt dan weg. De boete wordt per jaar effectieve bewoning met 10% van het aanvankelijke boetebedrag verminderd.

Bij de gemeentelijke verkoopprijs dien je nog notaris- en registratiekosten te betalen. Deze kosten kun je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules.

Lot

Bouwtype

Opp (m²)

Vrije marktwaarde

Gemeentelijke verkoopprijs

Korting

Boete

4

Halfopen

415

€ 135.000

€ 114.750

15%

€ 20.250

5

Halfopen

415

€ 130.000

€ 110.500

15%

€ 19.500

6

Halfopen

344

€ 125.000

€ 106.250

15%

€ 18.750

7

Halfopen

391

€ 135.000

€ 114.750

15%

€ 20.250

De verkoopprijzen per lot dienen verhoogd te worden met:

 • opmetingskost: € 625 incl. btw
 • aandeel in de kosten van de verkavelingsakte: € 250 incl. btw

Informatiebrochure

Hieronder kan je de volledige informatiebrochure downloaden. Hierin vind je alle informatie m.b.t. deze verkoopprocedure: toelichting van de volledige procedure, overzicht verplichtingen, stedenbouwkundige voorwaarden, FAQ, ...

Inschrijven

Tot vrijdag 13 januari 2023 kon je jezelf kandidaat stellen voor de aankoop van de geselecteerde kavels. De toewijzing is voorzien op maandag 6 februari 2023 in het gemeentehuis.