Vermindering onroerende voorheffing

Huurders of huiseigenaars met gezinsleden met een handicap kunnen in het Vlaamse Gewest vermindering krijgen van onroerende voorheffing. De vermindering voor een persoon met een handicap is een forfaitair bedrag. Hoeveel de vermindering bedraagt, kan je makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Meer info op 1700 of op de website van de Vlaamse overheid.