Vermindering personenbelasting

Deze vermindering is voor belastingplichtigen van wie het gezin één of meer personen met een handicap telt, d.w.z. met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten. Let wel: er wordt alleen rekening gehouden met de handicap die, ongeacht de leeftijd van de persoon, vastgesteld werd voor de leeftijd van 65 jaar. De handicap moet voor 1 januari van het aanslagjaar vastgesteld zijn. Dat moet je aanduiden op je belastingaangifte. Uiteraard moet je ook een geldig bewijs bij je aangifte voegen. 

Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën