Vernieuwen bewijs van vakbekwaamheid (code 95)

Maak hier je afspraak - Rijbewijs aanvragen

Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig. Hoe men zo’n bewijs van vakbekwaamheid kan behalen, is afhankelijk van de situatie.

Een rijbewijs moet je persoonlijk komen aanvragen bij de dienst bevolking.

De rijbewijzen worden aangemaakt bij de firma Zetes in Brussel. Hou rekening met een wachttijd van 5 werkdagen tussen aanvraag en afleveren van het rijbewijs.

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden. Daarbij moet u voor elk thema minstens 1 module volgen en moet u minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (bv. zuinig rijden). Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.

Ook de volgende opleidingen kunnen in rekening genomen worden:

  • opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
  • opleidingen over het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
  • opleidingen over omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.

Vernieuwing of vervanging rijbewijs

 Wat moet je meebrengen bij de aanvraag?

  • identiteitskaart
  • pasfoto niet nodig indien pasfoto identiteitskaart mag gebruikt worden en vrij recent is
  • 25 euro
  • vorig rijbewijs

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs doe je onmiddellijk aangifte bij de politie en breng je bij de aanvraag om een duplicaat het attest van de politie mee.

Wat moet je meebrengen bij het afhalen?

  •       je vorig rijbewijs, voorlopig rijbewijs of kopie attest verlies

Maak hier je afspraak - Rijbewijs aanvragen