Verplicht elektronisch betalen. Ook voor verenigingen?

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen verplicht hun klanten de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen. De verplichting maakt deel uit van een fraudebestrijdingsplan van de minister van Financiën. Geldt deze verplichting ook voor verenigingen? Ja en nee. Wij geven een overzicht.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting geldt voor alle ondernemingen. In sommige gevallen ook voor verenigingen. Zelfs die zonder winstoogmerk.

Wanneer wel? 

Als de vereniging een product of dienst verkoopt op terugkerende basis voor economische doeleinden.

Wanneer niet?

Als een vereniging enkel diensten aan leden verleent in het kader van hun statutaire doel.

Een voorbeeld.

  • Betalen je leden enkel lidgelden om deel te nemen aan trainingen of andere activiteiten? Dan geldt de verplichting niet.
  • Zorgt je club ook voor de uitbating van een cafetaria? Dan geldt de verplichting wel.

De verplichting geldt niet voor éénmalige of occasionele activiteiten zoals eetfestijnen of koekenverkopen.

Wat betekent dat concreet voor mij?

Kan een klant of lid nog betalen met cash? Absoluut! Cashbetalingen kunnen nog steeds. De verplichting stelt enkel dat er een elektronische optie moet voorzien zijn.

Als organisatie kan je (indien je onder de verplichting valt) zelf het elektronisch betaalsysteem kiezen. Er komt geen verplichting om een betaalterminal te installeren, ook betalingen via smartphone e.d. zijn toegelaten. Je moet dus minstens één elektronische betaalmogelijkheid aanbieden aan deelnemers/klanten.

De voordelen

Elektronische betalingen hebben natuurlijk ook enkele voordelen:

  • meer veiligheid want minder geld in de kassa
  • eenvoudiger beheer
  • geen zorgen over wisselgeld en het in veiligheid brengen van de omzet

Meer info op de website van de FOD Economie

Gepubliceerd op vrijdag 3 juni 2022 om 09.11 uur