Vervoersregio

De Vervoerregio Kempen is een bijzonder boeiende regio met een grote verscheidenheid van landelijke gemeenten over kleinstedelijke gebieden tot een centrumstad. Er bestaat een sterke traditie van samenwerking onder de 28 gemeenten in verschillende beleidsdomeinen en over beleidsniveaus heen. Die traditie wordt doorgetrokken in de vervoerregio.

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de regio’s

De vervoerregio Kempen bestaat sinds 2019, bevat 28 gemeenten en telt 475.000 inwoners. Het is een van de grootste Vlaamse vervoerregio’s die werd opgericht in het kader van basisbereikbaarheid. Combimobiliteit staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Basisbereikbaarheid vertrekt daarnaast vanuit een regionale benadering, en dus niet langer van het louter lokale of Vlaamse perspectief. Alle 15 vervoerregio’s ontwikkelen hun eigen vervoerplannen. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de vervoerregioraad, net als de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Die raad is het officieel overlegplatform dat de beleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Regionaal mobiliteitsplan en openbaar vervoerplan

In Vervoerregio Kempen is men volop bezig met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dat regionaal mobiliteitsplan wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de oriëntatienota. Daarna gaat de tweede fase van start: de synthesefase.Vervoerregio Kempen was de eerste Vlaamse vervoerregio met een goedgekeurd plan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer. Het plan werd afgeklopt op de vervoerregioraad van 18 februari 2020 en trad in werking vanaf december 2021. Meer informatie kan u terugvinden via www.mobiliteitsswitch.be.

Afgestemd op noden van de reiziger

Vervoerregio Kempen heeft zichzelf duidelijke spelregels opgelegd voor de opmaak van het openbaar vervoerplan. Het basisprincipe daarbij was het afstemmen van het openbaar vervoer van De Lijn op de noden van de reizigers, en op andere vervoersmiddelen.