Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of propaangas in bulk? Dan kan je een verwarmingstoelage aanvragen.

Voor wie?

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: Je hebt recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds (RVV) of het OMNIO-statuut EN het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin is lager of gelijk dan het grensbedrag. In volgende gevallen geldt de inkomensvoorwaarde NIET:
  • Alle leden van het gezin genieten van het RVV- of OMNIO-statuut.
  • Het gezin bestaat uit een alleenwonende persoon die geniet van het RVV- of OMNIO-statuut (met of zonder kinderen ten laste)
 • Categorie 2: Je hebt een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin is lager of gelijk aan het grensbedrag. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3: Je zit in een procedure schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen.

Welke brandstof?

 • huisbrandolie (stookolie en mazout) in bulk voor het vullen van je brandstoftank
 • huisbrandolie (stookolie en mazout) in kleine hoeveelheden aan de pomp, voor petroleumkachels
 • lamppetroleum (type C) in kleine hoeveelheden aan de pomp, voor petroleumkachels
 • propaangas in bulk voor het vullen van je propaangastank


Je moet het type brandstof gebruiken om je woning hoofdzakelijk te verwarmen, niet als bijverwarming. Per kalenderjaar en per gezin kan er maximum 1500 liter brandstof in aanmerking worden genomen. Aardgas, elektriciteit, propaangas/butaangas in flessen, pellets, hout, steenkool komt niet in aanmerking.

Bedrag?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per gezin 210 euro.

Voor aan de pomp gekochte huisbrandolie of lamppetroleum is er een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe aanvragen?

Vraag de verwarmingstoelage aan

Je dient je aanvraag binnen 60 dagen na de levering in te dienen. Voeg volgende documenten bij je aanvraag:

 • kopie van het leveringsfactuur of aankoopbon
 • kopie van je identiteitskaart

Je kan de sociale dienst ook telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en je aanvraag voor verwarmingstoelage.

Verdere procedure?

 1. De sociale dienst legt jouw aanvraag voor verwarmingstoelage voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité zal beslissen of je in aanmerking komt voor de toelage. Het comité toetst jouw aanvraag aan de voorwaarden die vooropgesteld zijn door het Sociaal Verwarmingsfonds.
 2. Je ontvangt een brief van de beslissing.
 3. Als je de verwarmingstoelage krijgt toegekend, ontvang je de toelage op je rekening.

Meer informatie?

www.verwarmingsfonds.be