Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of propaangas in bulk? Dan kan je een verwarmingstoelage aanvragen.

Voor wie?

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

 • Categorie 1: Je hebt recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds (RVV) of het OMNIO-statuut EN het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin is lager of gelijk dan het grensbedrag. In volgende gevallen geldt de inkomensvoorwaarde NIET:
  • Alle leden van het gezin genieten van het RVV- of OMNIO-statuut.
  • Het gezin bestaat uit een alleenwonende persoon die geniet van het RVV- of OMNIO-statuut (met of zonder kinderen ten laste)
 • Categorie 2: Je hebt een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin is lager of gelijk aan het grensbedrag. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3: Je zit in een procedure schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen.

Welke brandstof?

 • huisbrandolie (stookolie en mazout) in bulk voor het vullen van je brandstoftank
 • huisbrandolie (stookolie en mazout) in kleine hoeveelheden aan de pomp, voor petroleumkachels
 • lamppetroleum (type C) in kleine hoeveelheden aan de pomp, voor petroleumkachels
 • propaangas in bulk voor het vullen van je propaangastank


Je moet het type brandstof gebruiken om je woning hoofdzakelijk te verwarmen, niet als bijverwarming. Per kalenderjaar en per gezin kan er maximum 1500 liter brandstof in aanmerking worden genomen. Aardgas, elektriciteit, propaangas/butaangas in flessen, pellets, hout, steenkool komt niet in aanmerking.

Bedrag?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per gezin 210 euro.

Voor aan de pomp gekochte huisbrandolie of lamppetroleum is er een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Voor alle aankopen tussen 1 juli 2022 en 31 maart 2023 gelden volgende maatregelen:

 • Het aantal liter dat in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage wordt verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter.
 • De maximumtoelage voor leveringen in bulk wordt verhoogd van 0,20€/liter naar 0,36€/liter. Het bedrag van de toelage hangt steeds af van de prijs van de gefactureerde brandstof.
 • De forfaitaire toelage voor aankoop aan de pomp wordt verhoogd van 210 euro naar 456 euro.

Hoe aanvragen?

Vraag de verwarmingstoelage aan

Je dient je aanvraag binnen 60 dagen na de aankoop of levering in te dienen. Voeg volgende documenten bij je aanvraag:

 • kopie van het leveringsfactuur of aankoopbon
 • kopie van je identiteitskaart

Vraag bij voorkeur de verwarmingstoelage via bovenstaande knop aan. Heb je geen kaartlezer of itsme? Print het aanvraagformulier onderaan deze pagina en stuur het per e-mail of per post naar de sociale dienst.

Is het niet mogelijk om het formulier te printen of heb je nog verdere vragen? Je kan de sociale dienst ook telefonisch contacteren. 

Verdere procedure?

 1. De sociale dienst legt jouw aanvraag voor verwarmingstoelage voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité zal beslissen of je in aanmerking komt voor de toelage. Het comité toetst jouw aanvraag aan de voorwaarden die vooropgesteld zijn door het Sociaal Verwarmingsfonds.
 2. Je ontvangt een brief van de beslissing.
 3. Als je de verwarmingstoelage krijgt toegekend, ontvang je de toelage op je rekening.

Meer informatie?

www.verwarmingsfonds.be