Viva salud

Viva Salud is een Belgische ngo die ervan overtuigd is dat elk individu en elke gemeenschap recht heeft op gezondheid. Daarom ondersteunen we sociale bewegingen in hun strijd voor het recht op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders bieden we onze partners advies en ondersteuning en helpen hen zo sterke(re) organisaties op te bouwen. We ondersteunen hen ook financieel via subsidies en giften die we in België ontvangen, waaronder de jaarlijkse subsidie van de gemeente Lille. We steunen hun strijd ook via activiteiten in België en ons internationaal netwerk zoals de wereldwijde People’s Health Movement.

In Palestina ondersteunen we onze partners om jongeren te organiseren in bewegingen en aan te zetten tot acties voor het recht op gezondheid.
 

Wat doen onze partners in Palestina?

  • Vorming voor jongeren over het recht op gezondheid en lokale sociale acties (enquêtes, acties via sociale media, opzetten van acties…).
  • Zomerkamp waar jongeren uit verschillende regio’s ervaringen uitwisselen en zich voorbereiden op nationale campagnes.
  • Campagnes (bv. rond drinkbaar water, de sancties tegen Gaza, betere toegang tot gezondheidszorg….).
  • Nationale en internationale netwerking waarbij onze partners een leidende rol opnemen in campagnes (bv. rond de ziekteverzekering, de situatie van Palestijnse vluchtelingen…).

Samen met onze partners ter plaatse slagen we erin een veilige plek te creëren waar jongeren vrijuit kunnen spreken en de moed vinden om op te komen voor hun rechten en zich in te zetten in hun gemeenschap met projecten die hun leefsituatie verbeteren. Daarnaast versterken de jongeren ook nationale campagnes voor de gezondheidssituatie van politiek gevangenen en vluchtelingen. Dankzij onderzoek en publicaties over de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg houden we met onze partners de nefaste gevolgen van de bezetting op gezondheid hoog op de nationale en internationale agenda.