Vogelgriep in Turnhout. Neem maatregelen voor je dieren!

Bij een commercieel pluimveebedrijf op Leiseinde in Turnhout is donderdag 10 november 2022 een geval van vogelgriep vastgesteld. Het federaal voedselagentschap heeft een besschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer ingesteld die ook onze gemeente treffen.

Maatregelen in de beschermingszone (3 km - blauwe zone op deze interactieve kaart)

 • Alle particuliere houders die in de beschermingszone wonen moeten hun dieren inventariseren.

Inventariseer je dieren

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de zone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Maatregelen in de bewakingszone (10 km - paarse zone op deze interactieve kaart)

 • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Hoe en waar ziektetekens, oversterfte of een productiedaling melden?

Meld ziektetekens/oversterfte of een aanzienlijke productiedaling meteen aan het Voedselagentschap (FAVV) via 050 30 37 10 of info.WVL@favv.be. Meer info via https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....

Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Gepubliceerd op maandag 14 november 2022 om 12.10 uur