(Voor)naamswijziging

Maak hier je afspraak - (Voor)naamswijziging aanvragen

Familienaam

Iedere Belg kan een aanvraag indienen voor de wijziging van zijn of haar familienaam. Je familienaam kan je echter maar laten wijzigen indien je daar een gegronde reden voor hebt.

Meer informatie en de procedure die je moet doorlopen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloostraat 115
1000 BRUSSEL
tel. 02 542 67 01
www.just.fgov.be

Wanneer je verzoek is ingewilligd, moet je binnen 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit bezorgen aan de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Van de beslissing moet een akte opgemaakt worden. De naamsverandering wordt pas na de opmaak van deze akte van kracht.

Bij wijziging van uw familienaam, dien je een nieuwe identiteitskaart aan te vragen en indien nodig ook een nieuw rijbewijs en internationaal paspoort.  Alle instanties waar je gekend bent, dien je ook op de hoogte te brengen van je naamswijziging.

Voornaam

Voorwaarden

  • je bent meerderjarig. Als je minderjarig bent, kunnen je beide ouders samen of voogd de aanvraag doen.
  • je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
  • je woont in Lille, of je woont in het buitenland en Lille was je laatste verblijfplaats in BelgiĆ«. 

Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijks stand en brengt je identiteitskaart mee en je geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald indien nodig) indien je niet in BelgiĆ« bent geboren.

Procedure

  • je ondertekent een verklaring met de gevraagde nieuwe voorna(a)m(en).
  • je vraag wordt onderzocht. Er wordt nagegaan of de voornamen geen aanleiding geven tot verwarring, of zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden en of het dossier niet in strijd is met de openbare orde.  Eventueel wordt er advies gevraagd aan de Procureur des Konings.
  • Binnen een termijn van drie maanden wordt er een beslissing genomen. Bij aanvaarding wordt de akte van voornaamswijziging opgemaakt, je rijksregisternummer aangepast en krijg je een uitnodiging om je nieuwe identiteitskaart met je nieuwe voorna(a)m(en) aan te vragen. Je moet indien in je bezit, ook je rijbewijs en internationaal paspoort laten vernieuwen.

Een voornaamswijziging is gratis.

Maak hier je afspraak - (Voor-)naamswijziging aanvragen