Vrachtwagenparking Achterstenhoek

Het gemeentebestuur heeft een vrachtwagenparking aangelegd in KMO-zone Achterstenhoek. In de rest van de KMO-zone geldt een stilstaan- en parkeerverbod. Het gebruik van deze parking kan je aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier.

Gebruikers moeten een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur via een bij het gemeentebestuur beschikbaar document teneinde de toelating te bekomen om de vrachtwagenparking te gebruiken. Wijzigingen van de gegevens dienen onmiddellijk aan het gemeentebestuur te worden overgemaakt.

Enkel vergunninghouders mogen hun vrachtwagen parkeren op deze vrachtwagenparking. In de rest van KMO-zone Achterstenhoek geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

Om het parkeren in goede banen te kunnen leiden en vergunninghouders zekerheid te geven dat ze hun vrachtwagen kunnen stallen is het aantal vergunningen gelimiteerd op 15.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning om te parkeren:

  • nummerplaat van het voertuig wordt gekoppeld aan domiliciëring van de bestuurder in de gemeente;
  • enkel voor voertuigen + 3,50 ton;
  • parkeren wordt maximaal 72u toegestaan;
  • enkel voor voertuigen die geen geurhinder veroorzaken (niet: huisvuilwagens, veewagens, …);
  • enkel voor voertuigen die geen lawaaihinder veroorzaken (niet: koelwagens, diepvrieswagens, veewagens, …)
  • het parkeren van alleen een oplegger (zonder trekker) is niet toegelaten;
  • reparaties en onderhoud of schoonmaakwerken aan voertuigen op de parking zijn niet toegelaten;
  • de vergunning geldt maximaal twee jaar en moet schriftelijk aangevraagd worden en
  • de vergunning moet zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden.

Het parkeren op de vrachtwagenparking geschiedt geheel op eigen risico. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal of schade noch voor gelijk welke schade aan de voertuigen die ten gevolge van allerlei oorzaken mocht ontstaan op de vrachtwagenparking. Aangebrachte schade aan de infrastructuur van de vrachtwagenparking dient onmiddellijk gemeld te worden aan het gemeentebestuur. De bezoeker is verplicht alle schade die voor het gemeentebestuur voortvloeit uit het niet nakomen van deze bepalingen door de bezoeker, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die het gemeentebestuur aan de wet kan ontlenen.