Vrijetijdsraad

De gemeentelijke vrijetijdsraad streeft naar een bruisende gemeente en het behoud, de verbetering en de uitwerking van een vrijetijdsbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De vrijetijdsraad adviseert het bestuur over alle aangelegenheden in het kader van het gemeentelijke vrijetijdsbeleid. De raad wil overleg, synergie en uitwisseling tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen, organisatoren en scholen, en vrijetijdsactiviteiten ontplooien in Lille.

De vrijetijdsraad is samengesteld uit leden van de jeugdraad, de seniorenraad en de werkgroepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme.

Al de leden worden aangesteld door het college van Burgemeester en Schepenen.

Ge├»nteresseerden kunnen op ieder moment een aanvraag indienen om lid te worden van de werkgroepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme. 

Word lid van de werkgroep sport, cultuur, bib of toerisme