Vrijstelling afvalwaterheffing: individuele behandelingsinstallatie (IBA)

Particulieren, gezinnen en grootverbruikers met gezinsverbruik komen in aanmerking voor een vrijstelling op de afvalwaterheffing als zij beschikken over een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Zuiverde je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het huishoudelijk afvalwater met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)? Dan kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m³ per gezinslid).

Het gemeentebestuur van Lille levert een attest af waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Het attest is vijf jaar geldig.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd na aansluiting van de woning op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aanvragen

Wie een heffingsbiljet ontvangen heeft en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen via het gemeentebestuur. Doe dit binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet en voeg bij de aanvraag:

  • een kopie van het heffingsbiljet
  • een analyseverslag bij dat aantoont dat de IBA het water voldoende zuivert.
  • een ingevuld attest met je gegevens en informatie over de IBA

Fluvius, rioolbeheerder in onze gemeente, beoordeelt de aanvraag en deelt je haar beslissing schriftelijk mee.