Vuilnisbakkenplan

Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet. De juiste plaatsing en tijdige lediging zijn eveneens cruciaal in de wens naar een propere omgeving.

Als je onderweg iets eet of drinkt, wil je graag de verpakking kwijt in de nabije omgeving. Dit lukt niet altijd omdat de vuilnisbak volgepropt is met afval dat daar niet thuishoort, zoals bijvoorbeeld huisvuil. Afval in zakjes belandt in of naast de straatvuilnisbak. Dit levert geen fraai straatbeeld op.

Samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG startte Lille een vuilnisbakkenplan op. Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat uit het inventariseren, het registeren en evalueren van het gebruik van de vuilnisbakken. In Lille tellen we in totaal een 125 publieke vuilnisbakken.

Tijdens de inventaris brengen we in kaart waar alle vuilnisbakken staan, welke capaciteit ze hebben en wat de grootte van de inwerpopening is. Elke vuilnisbak krijgt hiervoor een eigen nummer dat aangebracht wordt op de vuilnisbak zelf. Daarnaast noteren we de ledigingsfrequentie, de 'conditie' en het uitzicht van de vuilnisbak wordt ook gecheckt. Naast de vuilnisbak zelf, wordt ook de omgeving bekeken.

De registratiefase geeft informatie over de vullingsgraad van iedere vuilnisbak en daarnaast geeft het mee of er sluikstort rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen.

De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens deze fase worden, op basis van objectieve evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken gewikt en gewogen om dan tot actie over te gaan.

Kapotte vuilnisbakken worden hersteld, vuile exemplaren krijgen een poetsbeurt. Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, worden verwijderd, tenzij er een goede reden is om ze te behouden. Bij vuilnisbakken die altijd overvol zitten, wordt gecontroleerd of ze kunnen vervangen worden door grotere vuilnisbakken. Er wordt ook gecontroleerd of er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken ontbreken. Bijvoorbeeld omdat er gesignaleerd wordt dat er veel zwerfvuil ligt. Op andere plaatsen biedt het verhogen van de ledigingsfrequentie een oplossing. Op plaatsen waar er sluikstort is, plaatsen we een communicatieboodschap. Indien er geen verbetering optreedt, wordt de vuilnisbak verwijderd.

De eerste resultaten van dit vuilnisbakkenplan zullen gekend zijn in de loop van voorjaar 2022.

"Met dit vuilnisbakkenplan hopen we de strijd tegen het zwerfvuil opnieuw een duwtje in de rug te geven. Hou je papiertje, kauwgom of blikje bij tot de volgende vuilnisbak op jouw pad. Alleen samen kunnen we voor een nettere stad en omgeving zorgen waar het aangenaam wonen is voor iedereen!"