Waarom DIFTAR?

  • afvalberg verkleinen
  • de vervuiler betaalt
  • veel praktische voordelen

Afvalberg verkleinen

Lille heeft in de Kempen al jarenlang het meeste restafval per inwoner. Dat betekent concreet dat elk jaar zeer veel geld van de Lilse belastingbetaler verdwijnt voor de verwerking van afval. Door te kiezen voor DIFTAR wil de gemeente haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken. De gemeente wil het belastinggeld van haar inwoners investeren in de gemeente en niet overvloedig laten stromen naar afvalverwerking. De aanrekening per kilo van restafval en gft is een extra stimulans om afval te voorkomen en beter te sorteren. In vergelijkbare gemeentes daalt het aangeboden restafval gemiddeld 30% na de invoering van DIFTAR. Bij gft (keuken- en tuinafval) is de daling nog sterker, gemiddeld 50%. Inwoners van DIFTAR-gemeentes voorkomen dus afval en sorteren beter.

De vervuiler betaalt

Momenteel betaalt elke inwoner ongeveer 40 procent van zijn eigen afval. De overige 60 procent wordt betaald door de andere inwoners van de gemeente via de belastingen. Jij betaalt dus ook mee aan 60 procent van het afval dat anderen produceren. Wie veel afval produceert, is hier duidelijk in het voordeel. 60 procent van zijn rekening wordt betaald door anderen. Dat moet anders.

Met DIFTAR willen we de kosten eerlijker verdelen door het principe de vervuiler betaalt in de praktijk te brengen. Wie meer afval produceert, moet meer betalen. Wie afval voorkomt en beter sorteert zal minder betalen.

Waarom is het nu niet eerlijk?

De kost van een huisvuilzak is momenteel zeer laag. De kost staat niet in verhouding tot het afval dat erin zit. Hoe meer afvalzakken je als vervuiler aanbiedt, hoe groter de kost voor de gemeenschap wordt en hoe lager de kost voor de vervuiler.

Daar komt nog bij dat de huisvuilzak van een gezin dat goed sorteert misschien 4 kg weegt en bij een gezin dat niet sorteert 9 kg. Toch betalen ze evenveel.

Ook de aanbieding van een gft-container kost evenveel voor ieder gezin, één scheursticker. Maar in de ene gft-container wordt 5 kg aangeboden, in een andere 25 kg. Het ene gezin draagt dus minder bij aan de kosten voor de verwerking van afval, dan een ander.

Waarom is het met DIFTAR eerlijker?

Met DIFTAR betaal je per kilo. Je betaalt dus enkel voor het afval dat je effectief produceert. De prijs voor afval wordt ook iets hoger. Hierdoor betaalt de vervuiler voortaan 60 procent van de rekening en de gemeenschap (alle andere inwoners) nog maar 40 procent. Het grootste deel wordt dus voortaan betaald door de vervuiler.

In veel gevallen gaat je factuur iets hoger worden. We willen alle inwoners ook bewust maken van het feit dat afval laten verwerken geld kost en dat je best afval voorkomt. Toch is het niet noodzakelijk zo dat jouw factuur hoger wordt door de invoering van DIFTAR. Check hiervoor in onze FAQ de vraag 'Wat kost DIFTAR?'.

Veel praktische voordelen

Elk gezin krijgt een grijze en een groene container met chip om het afval te wegen.

  • Je hoeft dus nooit meer om huisvuilzakken of gft-lintjes.
  • Je hebt geen last meer van stinkende vuilzakken die ongedierte aantrekken.
  • Katten kunnen geen huisvuilzakken meer openhalen
  • Je gft-lintje kan nooit meer wegwaaien of afgetrokken worden.