Waarom een dementievriendelijke gemeente?

De gemeente Lille, het OCMW Lille, wzc Lindelo en de stuurgroep dementie gaan het engagement aan om een genuanceerde beeldvorming over dementie in haar gemeente te hanteren en uit te dragen en wil er voor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zolang als mogelijk blijven deel uit maken van hun gemeenschap. 

Lille wil als dementievriendelijke gemeente:

  • dementie erkennen als een steeds groeiende sociale uitdaging waarmee we moeten leren omgaan.
  • mensen met dementie met respect en waardering behandelen.
  • beseffen dat mensen met dementie niet alleen leven. Als we erin slagen hun levenskwaliteit te verbeteren, zijn ook de mantelzorgers, familie en vrienden hierbij gebaat.
  • correcte informatie en zorg op maat beschikbaar en bereikbaar stellen voor iedereen.
  • inzetten op het bijbrengen van kennis bij mantelzorgers en professionals. Een gebrek aan kennis is de oorzaak van veel problemen bij het omgaan met mensen met dementie, maar is ook de oorzaak van het onbegrip waar mantelzorgers vaak mee geconfronteerd worden. Om deze reden willen we als dementievriendelijke gemeente het draagvlak voor personen met dementie verbreden door het opzetten van informatie en vormingspakketten.
  • inzetten opdat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen leven.
  • de boodschap van de campagne dementievriendelijke gemeente promoten via onze communicatiedragers.
  • het taboe die op dementie rust en de stigmatisering wegwerken en streven naar een meer genuanceerde beeldvorming bij jong en oud.
  • streven naar meer respect voor de persoon achter de ziekte. Naar meer autonomie voor de persoon in kwestie.