Walter Driesen

Walter Driesen kreeg in 2023 de titel van ereburger toegekend. 

Hegge Poederlee vzw droeg Walter voor als ereburger. De 80-jarige voormalige inwoner van Poederlee is de bezieler van talloze initiatieven die de lokale geschiedenis en cultuur bevorderen.

In 1968 was Walter medestichter en secretaris van Davidsfonds Poederlee. In 1987 en 2012 was hij mede-regisseur van de 25-jaarlijkse Hegge-ommegang. In 1987 jaar werd hij ook bestuurslid van Heemkundige Kring Norbert De Vrijter. Sinds dat jaar publiceert hij elk jaar een artikel in het historisch jaarboek van de Heemkundige Kring. Hoewel Walter ondertussen verhuisd is, blijft hij aanwezig in onze gemeente via Hegge Poederlee vzw en de Heemkundige Kring Norbert De Vrijter.