Wat is dementie?

Het woord ‘dementie’ wijst op een proces waarbij steeds meer problemen ontstaan door een ziekte van de hersenen.