Wat kost DIFTAR?

In veel gevallen gaat je factuur door de invoeren van DIFTAR iets hoger worden. We willen alle inwoners ook bewust maken van het feit dat afval laten verwerken geld kost en dat je best afval voorkomt. Toch is het is niet noodzakelijk zo dat jouw factuur veel hoger wordt door de invoering van DIFTAR.

Wat zijn de tarieven?

 • vaste kost: 4,50 euro per maand
 • kost gft-container: 0,50 euro per maand (een gft-container is niet verplicht)
 • restafval: 0,26 euro per kilo
 • gft: 0,10 euro per kilo

Een gemiddeld gezin betaalt vijf euro meer

Een gemiddeld gezin in onze gemeente produceert 176 kilo restafval per jaar en zet 20 keer gft buiten. Het gemiddeld gewicht van een huisvuilzak is 7,5 kilo. Dat zijn dus 24 huisvuilzakken en twintig scheurstickers. Wat neerkomt op een kost van 96 euro per jaar.

Cijfers van IOK Afvalbeheer tonen aan dat door de invoering van DIFTAR mensen beter gaan sorteren en afval gaan voorkomen. Het restafval daalt hierdoor gemiddeld met 30 procent (123 kilo i.p.v. 176 kilo). Het gft met 50 procent (107 kilo i.p.v. 213 kilo). De kost van het gewogen afval samen met de vaste kost brengt het totaal op 102 euro 68. Slechts een kleine 5 euro meer dan nu.

Zonder DIFTAR

Som = (24 huisvuilzakken x 1,5 euro) + (20 gft-stickers x 3 euro) = 96 euro

Met DIFTAR

Som = (123 kg x 0,26 euro) + (107 kg x 0,10 euro) + 54 euro vaste kost + 6 euro gft-bak = 102 euro 68 cent

Tegemoetkomingen 

Voor verschillende doelgroepen die om een bepaalde reden meer afval produceren, komt de gemeente tussen in de kosten.

 • gezin met kinderen jonger dan 3 jaar: 20 euro per kind per jaar
 • personen met incontinentie: 40 euro per jaar
 • medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid, mucoviscidosepatiënten, …): 40 euro per jaar
 • onthaalouders: 100 euro per jaar
 • scholen: 60 euro per jaar

Om inwoners met een tuin te motiveren om te composteren en niet te kiezen voor een gft-container subsidieert de gemeente de aankoop van een compostbak.

Daling van de afvalfactuur door de komst van P+MD

In het voorjaar van 2021 zal in alle IOK-gemeentes de PMD-zak uitgebreid worden. PMD wordt dan P+MD. Vanaf dan kunnen plastic verpakkingen selectief ingezameld worden via de PMD-zak. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen. Jaarlijks heeft een gemiddeld gezin 18 kg plastics die nu nog niet gerecycleerd worden. Je restafval zal dus flink slinken. Daarnaast verlaagt vanaf dan ook de prijs van de PMD-zak van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak.

Waarom worden er ook vaste kosten aangerekend?

Met DIFTAR betaal je per kilo voor je restafval en gft. Met de kg-tarieven worden de verwerkingskosten voor restafval en gft betaald. Naast deze kg-tarieven betaal je ook een vaste maandelijkse kost van 4,5 euro (54 euro per jaar).

De vaste kost dient voor de financiering van:

 • de huis-aan-huisophaling van de verschillende fracties

De vuilniswagen maakt wekelijks zijn ronde door alle toegankelijke straten om je afval voor je deur op te halen. Ook indien je geen afval hebt, zal de vuilniswagen langs je deur passeren om te zien of daadwerkelijk niets staat aangeboden. De gemeente laat heel veel fracties aan de deur ophalen. Naast gft-afval, restafval, PMD en papier en karton laten we ook enkele malen per jaar grof vuil, snoeihout en steenpuin ophalen.

 • de toegang tot het recyclagepark

Iedereen heeft ook afval dat de vuilniswagen niet aan huis ophaalt. Daarom krijg je als inwoner toegang tot het recyclagepark. Er worden op het recyclagepark nog veel meer verschillende afvalfracties selectief ingezameld.

 • de lediging en reiniging van de straatvuilbakjes

Iedere week maakt de gemeente een ronde langs de straatvuilnisbakken om deze te ledigen en te reinigen.

 • de algemene reinheid van de gemeente

Zwerfvuil wordt aanzien als één van de meest storende elementen in onze directe leefomgeving. Onze gemeente heeft daarom op vele vlakken de strijd aangebonden met zwerfvuil. We worden hierin geholpen door vrijwilligers, onze Mooimakers. Het fenomeen sluikstorten bestaat al lang en zal helaas ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. De gemeente zet samen met haar inwoners in op een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek. En neen, DIFTAR zal niet leiden tot meer sluikstorten