We zetten in op buurtzorg en zorg voor ouderen met een lokaal dienstencentrum

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van een lokaal dienstencentrum is goedgekeurd. Het dienstencentrum zal verschijnen naast het Kerkplein in Lille en deel uitmaken van de zorgcampus rond woonzorgcentrum Lindelo. Het dienstencentrum richt zich in de eerste plaats op senioren.

Er zullen informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aangeboden worden. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. 

Iedereen is welkom

Het centrum moet de ideale partner worden in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in onze gemeente. Onze senioren zullen naar het dienstencentrum kunnen komen voor een middagmaal, om te kaarten of gewoon om de krant lezen. Wetende dat er altijd iemand is om mee te babbelen. Het richt zich in de eerste plaats op ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar kwetsbare groepen zoals kansarmen of alleenstaanden. Alle inwoners zullen ze er terechtkunnen met vragen over zorg, erfenis, zelfbeschikkingsrecht... Iedereen is er welkom. Het lokaal dienstencentrum wordt geïntegreerd in de zorgcampus van Lindelo zodat verschillende vormen van zorgaanbod dicht bij elkaar komen te liggen.

Dagopvang voor ouderen

Het dienstencentrum zal een belangrijke rol vervullen in onze samenleving om ouderen de kans te geven langer thuis te wonen, met aandacht voor de mantelzorgers. Naast het dienstencentrum komt ook een dagopvang voor ouderen, een CADO. Een CADO biedt overdag opvang aan ouderen en zorgbehoevenden. 's Avonds gaan de mensen gewoon weer naar huis. Een CADO neemt de opvang en zorg tijdelijk over van de mantelzorgers.

De bouw van het dienstencentrum en de CADO maakt deel uit van groot nieuwbouwproject waar Lindelo en de gemeente samen aan werken. Naast het dienstencentrum gaat Lindelo nieuwe assistentiewoningen bouwen ter vervanging van de bestaande serviceflats.

Eén grote zorgcampus

De volgende jaren zal in de Kempen de vergrijzing zeer sterk toenemen. We willen daarom verder inzetten op een volledig en kwalitatief zorg- en begeleidingsaanbod voor ouderen. Afstemming van de inspanningen en de investeringen van alle partners zijn hierbij cruciale uitdagingen. Door dienstverlening van Lindelo en de dienstverlening van de gemeente en het OCMW te centraliseren zorgen we voor eenvoud voor de gebruiker. Alle zorgdiensten zullen op één grote campus aanwezig zijn.

Subsidie van 890.000 euro

De totale kostenraming voor het nieuwe lokaal dienstencentrum bedraagt 2,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden heeft de gemeente een investeringssubsidie van 890.000 euro binnengehaald voor het project.

Begin 2028 in gebruik

Woonzorgcentrum Lindelo treedt op als bouwheer voor het volledige project. Lindelo zal dus zorgen voor de realisatie van zowel het dienstencentrum als de CADO. De gemeente zal de gebouwen huren van Lindelo en het dienstencentrum uitbaten. De CADO wordt onderverhuurd aan Thuiszorg Kempen dat naast de CADO in Gierle ook de nieuwe CADO in Lille zal uitbaten.

De bouw van de dagopvang en het lokaal dienstencentrum zou in het voorjaar van 2026 moeten kunnen starten. Als alle werken vlot verlopen, moet het mogelijk zijn om begin 2028 de nieuwe zorgcampus in gebruik te nemen. 

Gepubliceerd op maandag 8 april 2024 om 09.48 uur