Wensbeeld Lille-Poederlee

Na de geslaagde opmaak van het wensbeeld voor Wechelderzande, heeft het gemeentebestuur samen met de inwoners ook voor het dubbeldorp Lille en Poederlee een wensbeeld opgemaakt.

Dorpskern Poederlee

Het wensbeeld voor de dorpskern van Poederlee focust zich op de omgeving van de Sint-Jan Baptistkerk. Er wordt ingezet op duurzame materialen en een sterke groenstructuur, zitplekken en een speelprikkel. 

wensbeeld dubbeldorp Lille-Poederlee

Het groene karakter achter PC Mollenhof wordt doorgetrokken tot aan de kerk. Het bestaande kerkhof wordt omgevormd tot een aantrekkelijke kerktuin waarbij de bestaande frituur behouden blijft. De waardevolle parkruimte achter PC Mollenhof wordt (deels) opengesteld voor bewoners als buurtparkje met een speelplek voor kinderen.  De karaktervolle bomen worden bewaard en we voorzien verschillende wandelpaden die een vlotte doorwaadbaarheid garanderen.

Dorpskern Lille

Het wensbeeld voor de dorpskern van Lille focust zich op de omgeving van de Sint-Pieterskerk. Ook hier wordt ingezet op duurzame materialen, een sterke groenstructuur, zitplekken en een spelprikkel om het dorpshart tot een aantrekkelijke verblijfsruimte om te vormen. 

grondplan lille

Er wordt ingezet op een volledige heraanleg van de Kerkstraat. Tussen Kabienstraat en Rechtestraat krijgen laanbomen ruimte om de bestaande bomenrij richting De Schrans door te trekken tot in de dorpskern. De bestaande groenzone langs de zuidzijde van de kerk wordt vergroot. Het toekomstige park biedt ruimte voor een speelplek, zitbanken, ... zodat een aantrekkelijk centraal gelegen buurtpark ontstaat. De terrassen van de nabijgelegen horecazaken maken onderdeel uit van dit toekomstig buurtpark. Het deels ontharden van de bestaande parking op het Kerkplein creƫert mogelijkheden voor een groter en kwalitatiever parkgebied in de dorpskern van Lille.

Door een herorganisatie van de parkeersplaatsen in de Kerkstraat zullen de waardevolle gevels meer tot hun recht komen. De gekozen natuursteenverhardingen zijn gebaseerd op de herinrichting van de dorpskern van Wechelderzande.

Groene fietsroutes

De doorgaande gewestweg N153 verdeelt de dorpen Lille en Poederlee in twee delen. In het wensbeeld wordt een alternatieve, aantrekkelijke fietsroute uitgewerkt die de verschillende functies in beide dorpen met elkaar verbindt. Op deze parallelstructuur wordt maximaal ingezet op fietsers en wandelaars. Deze straten krijgen een autoluw karakter aan de hand van infrastructurele ingrepen zodat een kwalitatief en veilig alternatief ontstaat voor fietsers die de gewestweg liever vermijden.

groene fietsroutes