Wensbeeld Wechelderzande

Het gemeentebestuur heeft met alle Wechelaars samengewerkt aan een plan voor de dorpskernvernieuwing van Wechelderzande, het Wensbeeld Wechelderzande.

Alle inwoners van Wechelderzande werden in november van 2015 uitgenodigd op een debat. Daar dachten ze mee na over de toekomst van de mobiliteit in Wechelderzande, de groenstructuren in het centrum en de historisch waardevolle gebouwen zoals Hof d’Intere. De informatie die verzameld werd op het debat, is verwerkt tot een eerste visie die werd besproken op een tweede dorpsdebat in april van 2016. Het bureau Omgeving, dat de opmaak van het wensbeeld voor de gemeente in goede banen leidt, startte daarna met de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande. 

wechelderzande grondplan

Hof d’Intere

Hof d’Intere is het kroonjuweel van Wechelderzande. In een eerste fase is de opgeschoten onderbegroeiing weggehaald. Zo werd het kasteel opnieuw zichtbaar vanaf de straatzijde. De monumentale bomen komen beter tot hun recht en het veiligheidsgevoel in het park wordt vergroot.

De vest rond Hof d’Intere is terug proper gemaakt en gevoed met regenwater zodat er permanent water in blijft. Voor fiets- en voetgangers zijn nieuwe toegangen naar Hof d’Intere voorzien over de vest, zowel aan de oostzijde als aan de westzijde.

Parkeergaard

Naast Hof d’Intere aan de zijde van de Vendelmansweg is een ‘parkeergaard’ voor een 48-tal wagens aangelegd. Een parkeergaard is een parking met veel groen, omringd door bomen. Auto’s parkeren er op een halfzachte verharding met gras. Vanuit de parkeergaard zijn er rechtstreekse verbindingen met Hof d’Intere. De huidige parking voor Hof d’Intere heeft plaats gemaakt voor een groenzone. De aanplanting is voorzien voor het najaar. Er is een langsparkeerstrook voorzien voor de bewoners van de Heymansstraat. Het pleintje wordt zo een verlengstuk van het park van Hof d’Intere. De Heymansstraat en de Pastorijstraat zijn autoluwer gemaakt.

Dorpshart

Het Wensbeeld Wechelderzande voorziet een groen dorpshart. Het dorpshart kreeg vorm door de zone rond de kerk verder in te groenen tot een waardige dorpstuin. Deze tuin is in verbinding gebracht met het parking rondom Hof d‘Intere en de pastorijtuin. Trage wegen verbinden alle gebieden.

Tijdens het dorpsdebat is door de bewoners de meerwaarde van een multi-inzetbaar dorpsplein sterk in de verf gezet. Het dorpsplein kan in de toekomst worden ingezet voor de kermissen, markten en dorpsfestiviteiten. Het noordelijk deel is permanent ingericht als parking. Enkel bij ceremonies of grote activiteiten op andere locaties kan op het volledige plein worden geparkeerd.

De oude jongensschool werd onder meer om bouwkundige redenen afgebroken waardoor er een echt dorpsplein ontstond. De brede aansluiting van de Vlimmersebaan met de Oostmalsebaan wordt in de toekomst nog versmald. Hierdoor is er meer ruimte voor caféterrassen en voor enkele langsparkeerplaatsen op de Vlimmersebaan.

De as van de Heymansstraat werd verlegd richting kerk zodat er aan de zijde van de kleinhandelszaken ruimte vrijkomt voor kortparkeren en caféterrassen.

kerktuin wechelderzande

Vrachtwagens uit het centrum

Volgens de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt de N153 Wechelderzande-Malle (Oostmalsebaan en Gebroeders De Winterstraat) omgevormd tot een lokale weg. Dit zal zeker niet in de nabije toekomst gebeuren, maar wanneer het zover is, kan ook het profiel van de weg worden aangepast. Het vrachtwagenverkeer kan dan geweerd worden uit het centrum.

Den Hert

Den Hert maakt deel uit van de historische structuur van Wechelderzande. In Den Hert staat tevens de oudste woning van het dorp. De monumentale bomen ter hoogte van de afsplitsing kregen meer ruimte. Deze groene ruimte is afgewerkt met een zitbank waardoor een nieuwe buurtplek ontstaat. Er werd eveneens een nieuwe boom geplant die op zijn beurt kan uitgroeien tot een monumentale boom wanneer één van de huidige reuzen aftakelt.

Het haaks parkeren rond de oude bomen is verdwenen en vervangen door langsparkeren op de Pulsebaan. De doodlopende westelijke aftakking is een woonerf waar auto’s te gast zijn.

Het nieuwe buurtpleintje legt de nadruk op een aangename en veilige ruimte voor fietsers en voetgangers en versterkt het trage netwerk.

Verenigingen en patrimonium

In Wechelderzande speelt het verenigingsleven een belangrijke rol. De functie van de meeste gebouwen waar verenigingen zijn gehuisvest wordt in het wensbeeld herbekeken of geoptimaliseerd. We hebben het dan over de oude maalderij, Hof d’Intere, de kerk en de pastorij. Voor Hof d’Intere wordt er een belangrijkere rol weggelegd.

sfeerbeeld wechelderzande

Fasering deelgebieden

Het wensbeeld wordt gefaseerd uitgevoerd. Eerst werd het park aan Hof d’Intere opgewaardeerd en werd de parkeergaard naast het hof aangelegd. Daarna werd Den Hert heraangelegd in samenwerking met het lopende rioleringsproject met Fluvius. De volgende fase was de omvorming van de parking voor Hof d’Intere tot een groene ruimte, incl. heraanleg van Heymansstraat. Samen met deze werken werd ook het dorpsplein heraangelegd.

Voor de heraanleg van de drukke gewestweg is het Agentschap Wegen en Verkeer eerst aan zet.