Naar inhoud
thuisloket

Input inwoners Poederlee en dorp Lille mee opgenomen in wensbeeld

Een mogelijk toekomstbeeld
Afgelopen zomer rondden we het inspraakproject Wensbeeld Lille-Poederlee af. Dankzij onze gemotiveerde inwoners hebben we een mooi wensbeeld kunnen opstellen dat een toekomstbeeld weergeeft voor Lille en Poederlee. We vatten het traject voor je samen.

Traject

Na het mooie resultaat van het wensbeeld in Wechelderzande, waarvan de eerste concrete acties in uitvoering zijn, besliste het gemeentebestuur om ook voor de dorpskernen van Lille en Poederlee een wensbeeld op te stellen. Twee dorpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De bewoners van Lille en Poederlee werden op meerdere momenten betrokken doorheen het proces. Tijdens de praatstraatjes zijn enkele leden van het ontwerpteam op het terrein gegaan om toevallige voorbijgangers aan te spreken over hoe zij hun dorp ervaren. Er werden gesprekken aangevat aan de schoolpoort met wachtende ouders en met verschillende handelaars. Tijdens een dorpsdebat in 2018 en 2019,werden de plannen telkens afgetoetst. Op 31 augustus 2020 keurde de stuurgroep het wensbeeld goed.

Resultaat

Het vastgelegd wensbeeld is een toekomstbeeld. Het stelt een visie en ambities op die als leidraad dienen bij de toekomstige inrichting van de publieke ruimte. Het wensbeeld is geen statisch document, maar vormt een overkoepelende visie waarop andere beleidsdocumenten, zoals mobiliteitsplan, groenplan enz. kunnen worden afgestemd.

In het wensbeeld vind je een mogelijk toekomstbeeld van:

  • de aanleg van een tuin rond de kerk van Poederlee
  • fietsvriendelijke assen tussen Poederlee en Lille
  • de herinrichting van de Kerkstraat en het dorpspark in dorp Lille
  • de vergroening van de kerkhoftuin in dorp Lille
  • de nieuwe ontwikkeling van de zwembadsite
  • de vergroening van de parking van het Mollenhof
  • de vergroening van de parking van het Kerkplein

Toekomst

De herinrichting van het publiek domein zal stapsgewijs worden gerealiseerd, maar steeds zal het vooropgesteld ambitieniveau van het wensbeeld in het achterhoofd gehouden worden. De fasering is flexibel en er kan bijvoorbeeld in functie van subsidies, prioriteit gegeven worden om bepaalde ruimten sneller te vernieuwen.

Het volledige wensbeeld vind je in het bestand onderaan deze pagina.

Datum van het bericht: dinsdag 03 november 2020

Alle nieuws