Werken als animator bij gemeente Lille

De jeugddienst zoekt enthousiaste animatoren voor de begeleiding van Speelpleinwerking De Pretplaneet.

Speelpleinwerking De Pretplaneet en Pretteketet 

De Pretplaneet, of Pretkomeet tijdens de korte vakanties, is de gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 6 t.e.m. 14 jaar en wordt georganiseerd tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens de kerstvakantie). Kinderen die goesting hebben om te komen spelen, mogen zonder inschrijven deelnemen aan De Pretplaneet.
De speelpleinwerking wordt begeleid door een ploeg animatoren en stagiairs, onder leiding van de hoofdanimator en de jeugddienst. De stagiairs en (hoofd)animatoren zorgen samen voor de voorbereiding en uitwerking van het Pretplaneet-programma. Dit doen ze voor de vakantie in een nauwe samenwerking met de stuurgroep (een groep animatoren die samen met de jeugddienst de organisatorische lijnen van de speelpleinwerking uitzet).

Pretteketet is de gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 2 tot en met 14 jaar uit de wijk Boonhof in Wechelderzande en de wijk Rozenlaan in Gierle. Kinderen die goesting hebben om te komen spelen, mogen zonder inschrijven meespelen met Pretteketet.  Pretteketet wordt begeleid door een ploeg animatoren en stagiairs, in samenwerking met Arktos vzw, onder leiding van de hoofdanimator van De Pretplaneet en de jeugddienst. De stagiairs en animatoren zorgen samen met Arktos voor de voorbereiding en uitwerking van Pretteketet. Dit doen ze voor de vakantie in een nauwe samenwerking met de stuurgroep van de speelpleinwerking

Solliciteren als animator bij De Pretplaneet/Pretkomeet en Pretteketet kan tot

  • zondag 21 januari 2024 voor de krokus- en paasvakantie
  • zondag 11 februari 2024 voor de zomervakantie
  • zondag 6 oktober 2024 voor de herfstvakantie

Solliciteer hier!

Nog geen attest animator?

Als je graag animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk wil worden, moet je een kadervorming volgen.
Kadervorming is een overkoepelende term voor de kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.

Aan het eind van zo’n traject moet je bepaalde competenties verworven hebben. Die competenties staan beschreven in de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator of instructeur. Pas als je het hele traject met succes beëindigd hebt, krijgt je een attest.

Het attest is dus een bewijs dat je over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.

Waar kan je kadervorming volgen?

Deze verenigingen kunnen erkende kadervorming inrichten:

  • Gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • Gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
  • Gesubsidieerde verenigingen informatie en participatie
  • Gesubsidieerde politieke jongerenbewegingen
  • Verenigingen met een bijzondere opdracht, zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie.

Zij kunnen vormingsprogramma's inrichten voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk.

Op mijnkadervorming.be kan je vinden wie, waar en wanneer cursussen aanbiedt.

Stage bij de gemeentelijke vakantiewerking


Na je cursus zoek je een stageplaats. Op mijnkadervorming.be kan je per gemeente zoeken welke organisaties erkende stageplaatsen zijn. In Lille kan je stage lopen bij speelpleinwerking De Pretplaneet/Pretkomeet.

Hieronder vind je een sollicitatieformulier om een stage aan te vragen bij  De Pretplaneet. (Dit kan op elk moment, de deadlines voor sollicitaties zijn niet van toepassing op stageaanvragen.)

Je cursusgeld terugbetaald

Gemeente Lille betaalt je cursusgeld onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk terug in een kadervormingssubsidie.

Voor meer informatie kan je hoofdstuk 3 in het subsidiereglement lezen of contacteer je de jeugddienst.