Verminderde bereikbaarheid van sportsite Poeyelheide door werkzaamheden

In Poeyelheide moet een persleiding komen. We vernieuwen tegelijkertijd ook de riolering, de waterleiding en het wegdek in asfalt. De werken starten eind mei en eindigen eind augustus. In juli zal er geen hinder zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Een persleiding is een leiding die afvalwater onder druk naar een hoger gelegen punt brengt. Dankzij die leiding zal het afvalwater van het sportcentrum en de lokalen van de verenigingen afgevoerd kunnen worden naar de waterzuivering. Nu gaat het nog naar bezinkputten. De leiding zal in de toekomst ook kunnen dienen voor sanitaire units tijdens evenementen.

We vernieuwen ook de riolering, de waterleiding en het wegdek in asfalt. Om de verkeersveiligheid te verhogen vervangen we de rijbaankussens door verkeersdrempels.

Hinder tijdens de werken

Check de situeringskaart van de werken

Van 30 mei tot 30 juni

Poeyelheide is afgesloten van 30 mei tot 30 juni voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt met Dingdongen tot de toegang naar de parking van de zomerbar.

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Lille, langs de gewestwegen N140-N153 en Baan.
  • Fietsers en voetgangers kunnen door.
  • De parking van de zomerbar blijft bereikbaar.
  • De parkeerplaatsen voor de voetbalterreinen zullen niet bruikbaar zijn.
  • We stellen langsparkeren in aan één zijde van de Poeyelheide.
  • In Dingdongen voeren we plaatselijk verkeer in en tonnagebeperking (+ 3,5 ton). Uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen.

In de week van 12 juni

In de week van 12 juni maakt de aannemer de aansluiting met de rioleringsput ter hoogte van het kruispunt Veenzijde-Messemakersstraat. Om de veiligheid te garanderen stellen we tijdens deze periode wisselend verkeer in tot aan Dingdongen. Ook voor fietsers.

Van 21 tot 30 juni

De toegang tot de zandweg naast de voetbalterreinen, richting de Zeeltrekkers, is afgesloten van 21 tot 30 juni.

Van 30 juni tot 30 juli

Van 30 juni tot het einde van het bouwverlof (30 juli) is er geen hinder. De Poeyelheide zal dus tijdens Sjock ook vlot bereikbaar zijn.

Van 31 juli tot 11 augustus

Van 31 juli tot 11 augustus wordt de riolering op de terreinen naar de verenigingen aangelegd en worden er huisaansluitputjes geplaatst. Hierdoor is er hinder op de terreinen van de verenigingen. Zo zal bijvoorbeeld de voetweg in klinkers tussen de voetbalterreinen volledig opgebroken worden. Op Poeyelheide stellen we op dat moment wisselend verkeer in tussen die klinkerpad en de Sint-Ambrosiusgilde.

Eind augustus

Eind augustus vervangen we alle asfalt in de Poeyelheide. Hiervoor zal de straat drie dagen volledig afgesloten zijn. De exacte planning hangt af van het weer en geplande evenementen in die periode.

Gepubliceerd op dinsdag 9 mei 2023 om 14.44 uur