Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

De erkende Lilse jeugdverenigingen ontvangen na erkenning een ondersteuning van het gemeentebestuur voor hun jaarlijkse werkingskosten. Om hier aanspraak op te maken, dienen ze een subsidiedossier in bij de jeugddienst. De bepalingen staan beschreven in het subsidiereglement.

Vraag je werkingssubsidie aan