Wilsbeschikking

Maak hier een afspraak - Laatste wilsbeschikking

Je kan een verklaring laten opmaken om je wil te kennen te geven wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden.

Je kan hierbij een keuze maken uit volgende mogelijkheden: begraving en crematie:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van
  de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de  begraafplaats.
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van
  de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Je kan ook het ritueel van de uitvaartplechtigheid kiezen volgens :

 • de Katholieke godsdienst
 • de Protestantse godsdienst
 • de Anglicaanse godsdienst
 • de Orthodoxe godsdienst
 • de Joodse godsdienst
 • de Islamitische godsdienst
 • de Vrijzinnige levensovertuiging
 • de Neutraal Filosofische overtuiging

Naast deze mogelijkheden kan je nu ook het bestaan van een uitvaartcontract vermelden.

Uitvaartcontract

Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wil regelt en dat gesloten wordt tussen een privé persoon enerzijds en een notaris, een begrafenisondernemer, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een dergelijk contract biedt ook mensen die alleen komen te staan en niet de zekerheid hebben dat familieleden zich om hun begrafenis zullen bekommeren, garanties dat hun laatste wil zal gerespecteerd worden.
Breng aub de datum van het contract, het contractnummer en het KBO-nummer van de begrafenisondernemer of de verzekeringsmaatschappij mee naar de dienst Burgerzaken zodat dit correct kan geregistreerd worden.
Een geregistreerd uitvaartcontract stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat om op het moment van de aangifte van een overlijden onmiddellijk het bestaan van een uitvaartcontract te melden.

Maak hier een afspraak - Laatste wilsbeschikking