Windturbineprojecten

Langsheen de autosnelweg (de E34) hebben verschillende energiemaatschappijen hun oog laten vallen op de mogelijke exploitatie van windturbines. Hier houden we je op de hoogte van de stand van zaken van de verschillende aanvragen.

Windturbineproject Lille-Vosselaar

Een aanvraag voor in totaal negen windturbines werd concreet uitgewerkt door drie maatschappijen.

  • Aspiravi: Windturbines WT01, WT02 en WT03.
  • Ecopower: Windturbines WT04, WT05, WT06 en WT07
  • Maatschappij 3 (nog niet gekend): Windturbines WT08 en WT09

Van deze negen windturbines komen er acht op grondgebied Lille te staan. WT07 komt in de gemeente Vosselaar.

De windenergiemaatschappijen dienen ieder afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen. Twee van de drie hebben dit reeds gedaan:

  • Aspiravi heeft een vergunning bekomen voor hun windturbines WT01, WT02 en WT03 bij de deputatie. In beroep heeft ook de Vlaamse regering de vergunning verleend. Na hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de Vlaamse regering opnieuw vergunning voor deze 3 windturbines verleend. Ook deze vergunning ligt momenteel terug bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt nu dus gewacht op een uitspraak van de Raad.
  • Ecopower (WT04, WT05, WT06 en WT07) heeft voor twee van zijn vier windturbines vergunning verkregen. Met de bouw van WT04 en WT05 gaat door de aanvragers gestart worden. Sinds oktober 2022 zijn de voorbereidende werken van start gegaan (werfinrichting). Deze duurden tot 1 maart. Aan het begin van de zomer (2023) zal er dan effectief gestart worden met de bouw van deze 2 windturbines. De overige twee (WT06 en WT07) werden door de deputatie geweigerd.
  • Maatschappij 3 heeft voor zijn twee windturbines (WT08 en WT09) nog geen aanvraag ingediend.

Windturbineproject Lille-Vorselaar

In het verleden werd een vergunning aangevraagd voor in totaal zeven windturbines, waarvan twee op grondgebied van de gemeente Lille, de overige vijf in Vorselaar. Tijdens de lopende procedure hebben de aanvragers zelf hun aanvraag weer ingetrokken. Er is voor deze windturbines geen vergunning verleend.