Windturbineprojecten

Update 24/03/2022

Langsheen de autosnelweg (de E34) hebben verschillende energiemaatschappijen hun oog laten vallen op de mogelijke exploitatie van windturbines. Hier houden we je op de hoogte van de stand van zaken van de verschillende aanvragen.

Windturbineproject Lille-Vosselaar

Een aanvraag voor in totaal negen windturbines werd concreet uitgewerkt door drie maatschappijen.

  • Aspiravi: Windturbines WT01, WT02 en WT03.
  • Ecopower: Windturbines WT04, WT05, WT06 en WT07
  • Maatschappij 3 (nog niet gekend): Windturbines WT08 en WT09

Van deze negen windturbines komen er acht op grondgebied Lille te staan. WT07 komt in de gemeente Vosselaar.

De windenergiemaatschappijen dienen ieder afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen. Twee van de drie hebben dit reeds gedaan:

  • Aspiravi heeft een vergunning bekomen voor hun windturbines WT01, WT02 en WT03. Er is nog niet gestart met de bouw van deze windturbines. Er loopt namelijk een beroepsprocedure tegen deze drie windturbines.
  • Ecopower (WT04, WT05, WT06 en WT07) heeft voor twee van zijn vier windturbines vergunning verkregen. Met de bouw van WT04 en WT05 kan door de aanvragers gestart worden. Zo werd de bronbemaling door het schepencollege goedgekeurd. De overige twee (WT06 en WT07) werden door de deputatie geweigerd.
  • Maatschappij 3 heeft voor zijn twee windturbines (WT08 en WT09) nog geen aanvraag ingediend.

Windturbineproject Lille-Vorselaar

In het verleden werd een vergunning aangevraagd voor in totaal zeven windturbines, waarvan twee op grondgebied van de gemeente Lille, de overige vijf in Vorselaar. Tijdens de lopende procedure hebben de aanvragers zelf hun aanvraag weer ingetrokken. Er is voor deze windturbines geen vergunning verleend.