Winterstrooien

Tijdens het winterseizoen houdt de strooidienst van de gemeente alle gemeentewegen veilig. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de gewestwegen voor haar rekening. Onze gemeente beschikt over vier strooiwagens, één per dorp. We hebben drie verschillende strooiprocedures.

Afhankelijk van het weer rollen we één van onze drie procedures uit. Wil je weten wanneer jouw straat gestrooid wordt? We geven je hieronder de verschillende strooiprocedures weer en onderaan vind je plannetjes waarop alle straten uit de procedures staan aangegeven. 

Procedure 1

Wanneer er nachtvorst verwacht wordt, strooit het Agentschap Wegen en Verkeer preventief de gewestwegen. De gemeentediensten strooien dan preventief de Vennestraat en de Vlimmersebaan, twee hoofdwegen in eigen beheer die aansluiten op de gewestwegen. Ook alle brugdekken worden gestrooid. Het strooien start om 6 uur en duurt ongeveer een uur. Er wordt één keer gestrooid.

Procedure 2

Wanneer het KMI ijzel, aanvriezende mist of sneeuw voorspelt, worden naast de wegen van procedure 1 bijkomende prioritaire wegen preventief gestrooid per dorp. Het gaat dan om verbindingswegen met de buurgemeenten en wegen die uitgeven op gewestwegen. De voetpaden en toegangswegen rond de scholen, publieke parkings en openbare gebouwen krijgen ook een beurt. Voor de fietspaden zetten we een kleine tractor met zoutstrooier en borstel in. De technische dienst start hiermee om 6 uur. De omgeving van de scholen krijgt prioriteit. De volledige procedure duurt ongeveer 1,5 uur.

Procedure 3

Wanneer er bijzonder gladde wegen zijn door ijzelvorming of hevige sneeuwval, worden alle verharde wegen gestrooid en geschaafd. In principe strooien we één keer, maar in uitzonderlijke gevallen kan dit verhoogd worden. Deze procedure duurt ongeveer 4 uur voor één volledige strooibeurt.