Leidt DIFTAR tot meer sluikstorten?

DIFTAR zorgt niet voor extra sluikstorten. DIFTAR bestaat in vele gemeentes in de Kempen, ook al voor Lille toetrad. IOK Afvalbeheer heeft vastgesteld dat dit nergens tot een stijging van het aantal gevallen van sluikstorten heeft geleid.

Het fenomeen sluikstorten bestaat al lang en zal helaas ook blijven bestaan, zowel met als zonder DIFTAR. De gemeente zet samen met haar inwoners in op een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek.