Onderhoud zandwegen

Waarom liggen de zandwegen er vaak slecht bij?

  • De gemeente heeft veel zand- en semiverharde wegen te onderhouden, zowat 50 kilometer.
  • Door het oneigenlijke gebruik van deze wegen (druk verkeer en hoge snelheid) komen er makkelijk kuilen in.
  • De wegen liggen er het slechtst bij in de winter. In de winter is het vaak lange periodes nat. Hierdoor ontstaan er putten in de zandwegen. Vanwege deze natheid is het technisch niet mogelijk om er op dat ogenblik iets aan te doen.
  • Het opvullen van zandwegen met semiverharding is wettelijk niet toegelaten.

Wat doet de gemeente om de wegen te onderhouden?

  • Drie keer per jaar schaaft de gemeente alle zandwegen. Daarbij is de gemeente sterk afhankelijk van het weer. Om zandwegen te kunnen onderhouden met een wegenschaaf of gräder moet de zandweg droog genoeg zijn, maar ook niet te droog en het mag niet vriezen.
  • De gemeente onderhoudt de wegen zodat ze berijdbaar zijn tegen 10 à 20 km/uur.
  • We maakten een verordening op om permanente bewoning in de weekendzone, en dus druk verkeer, tegen te gaan.