Onderhoud zandwegen

Waarom liggen de zandwegen er vaak slecht bij?

 • De gemeente heeft veel zand- en semiverharde wegen te onderhouden, zowat 50 kilometer.
 • Door de bewoning in een gebied dat hier niet voor bestemd en niet voor geschikt is, krijgen de zandwegen te veel verkeer te verwerken.
 • De wegen liggen er het slechtst bij in de winter. In de winter is het vaak lange periodes nat. Door deze natheid is het technisch niet mogelijk om er op dat ogenblik iets aan te doen.
 • De combinatie van slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, ...) met het oneigenlijke gebruik van deze wegen (druk verkeer, hoge snelheid en permanente bewoning) zorgt er voor dat er makkelijk kuilen ontstaan in deze wegen.

Wat doet de gemeente om de wegen te onderhouden?

 • Het gemeentebestuur doet al het mogelijke om de wegen in een zo goed mogelijke staat te houden voor onze recreanten door de zandwegen minimum drie keer per jaar te schaven.
 • Voor dit periodiek onderhoud is de gemeente sterk afhankelijk van het weer. Om zandwegen te kunnen onderhouden met een wegenschaaf of gräder moet de zandweg droog genoeg zijn, maar ook niet te droog en het mag niet vriezen. In regenachtige en natte periodes of bij vrieskou rekenen we op begrip voor de situatie bij de gebruikers. 
 • De gemiddelde duur om al onze zandwegen één onderhoudsbeurt te geven bedraagt ongeveer 3 à 4 maanden. Dit betekent dus dat we elke zandweg gemiddeld 3 keer per jaar kunnen aanpakken.
 • De gemeente onderhoudt de wegen zodat ze berijdbaar zijn tegen 10 à 20 km/uur.
 • We maakten een verordening op om permanente bewoning in de weekendzone, en dus druk verkeer, tegen te gaan.

Waarom de zandwegen niet verharden?

 • Het opvullen van zandwegen met (semi-)verharding is wettelijk niet toegelaten. Deze bijkomende verharding gaat in tegen de richtlijnen van Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het gemeentelijk hemelwater- en droogteplan
 • Gelet op de recente ervaringen met de waterhuishouding in het bos-, natuur- en recreatiegebied in onze gemeente is de aanleg van bijkomende verharding zeker niet aangewezen. In het kader van het hemelwater- en droogteplan, gaat het gemeentebestuur langs enkele van onze zandwegen de (sterf)grachten opnieuw open maken en profileren.