Zone 30

In onze 4 dorpskernen en aan onze sportterreinen geldt een zone 30. De zones zijn zorgvuldig gekozen. Het gaat zeker niet om lange zones. We hebben gezocht naar een juist evenwicht en logisch samenhangend geheel van de zones 30, fietsstraten en woonerven. 

Overzicht op kaart

Op een interactieve kaart kun je zien waar er een zone 30, een fietsstraat of een woonerf is. 

Ga naar de kaart

Waarom een zone 30?

  • Er wonen meer mensen in onze kernen en het verkeer is flink toegenomen. We moeten de verkeersveiligheid verhogen. Een verlaging van de snelheid kan het aantal verkeersslachtoffers verminderen.
  • Aan 30 kilometer per uur heb je een veel breder gezichtsveld dan bij hogere snelheden. Zo zie je veel beter wat er links en rechts van je gebeurt en kan je tijdig reageren op mogelijke hindernissen waardoor het risico op een ongeval verkleint.
  • Bij 30 kilometer per uur sta je op 13 meter stil. Aan 50 per uur doe je er 27 meter over. In gesprekken met leden van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen komt telkens opnieuw naar boven hoe belangrijk dit verschil is. Deze snelheidsverlaging kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Met een snelheidsverlaging van 50 naar 30 in onze dorpskernen, willen wij het signaal geven dat verkeersveiligheid een prioriteit is. Niet alleen op de gewestwegen, maar in heel onze kernen willen we de verkeersveiligheid verbeteren.