Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap heet ook het basisondersteuningsbudget en is er voor mensen met een erkende handicap (erkend voor je 65 jaar werd) die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt het automatisch als je tot één van de groepen voor het zorgbudget behoort, je moet het niet aanvragen. Het wordt uitbetaald door de zorgkas en is niet belastbaar. 

Meer info bij de Vlaamse zorgverzekering op 02 553 45 90  of op de website van de Vlaamse zorgkas - info@vlaamsezorgkas.be