Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het bedrag is afhankelijk van de zorgzwaarte (hoeveel zorg iemand nodig heeft) en het (gezins)inkomen. Je kan het online aanvragen of je hierbij laten helpen door je zorgkas, je ziekenfonds of de sociale dienst. Het zorgbudget kan veranderen als je inkomen of je gezondheid verandert, dat moet je dan melden. 

Meer info bij de Vlaamse zorgverzekering op 02 553 45 90 of op  de website van de Vlaamse zorgkas - info@vlaamsezorgkas.be