Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijg je als je veel zorg nodig hebt, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben. Aanvragen gebeuren via je zorgkas (mutualiteit). De sociale dienst kan je hierbij helpen. 

Meer info bij de Vlaamse zorgverzekering op 02 553 45 90 op de website van de Vlaamse zorgkas - info@vlaamsezorgkas.be