Reglementering rond zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuil is het afval dat langs de straten achtergelaten wordt: een snoeppapiertje, een leeg blikje, een bananenschil, een peukje, kauwgom,... . Met een kleine inspanning kan dit afval in een vuilnisbak worden achtergelaten of - beter nog - meegenomen worden naar huis.

Sluikstorten is het bewust dumpen van afval. Het gaat bijvoorbeeld om achtergelaten autobanden, grasmaaisel in bermen, een plastic zakje met restafval in een openbare vuilnisbak,… . Het deponeren van huishoudelijk afval op andere tijdstippen dan vermeld op de afvalkalender wordt ook aanzien als sluikstorten.

Wie op sluikstorten betrapt wordt, riskeert hoge boetes! Inbreuken worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 350 euro. Daarnaast moet je als dader ook opdraaien voor de verwijderingskosten. Deze zijn vastgelegd in de gemeenteraadsbeslissing die je onderaan vindt.

De volledige reglementering rond afval kan je nalezen in het politiereglement onder afdeling IV, Openbare Gezondheid.